Homeopat

Predpisuje homeopatska zdravila.

Kaj delavec običajno dela:

  • s homeopatsko metodo zdravi paciente oz. pri hudo bolnih pacientih, kjer ozdravljenja ni moč pričakovati, blaži njihove težave (paliativa);
  • sprejema paciente, z njimi opravlja temeljite razgovore, jih pregleduje in izbira zdravila zanje;
  • predpisuje homeopatska zdravila, ki so posebna, saj ne vsebujejo aktivnih učinkovin v kemijskem smislu, kot to velja za zdravila, ki se uporabljajo v klasični medicini, pa tudi stranskih učinkov nimajo;
  • dokumentira svoje delo, zbira vsa gradiva o poteku zdravljenja in jih uporablja za stalno ocenjevanje razvoja primerov, boljšo komunikacijo z drugimi, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta ter za izobraževalne, publicistične ali raziskovalne namene;
  • deli svoja znanja in izkušnje v študijskem procesu kot predavatelj, mentor ali supervizor, v konzultacijah s svojimi kolegi, s strokovnimi prispevki v publikacijah ali na seminarjih doma in v tujini.

Osebnostne lastnosti:

Homeopat je človekoljub, rad pomaga ljudem in je motiviran je za delo z različnimi starostnimi skupinami pacientov, od dojenčkov do starostnikov. Ima močno izražen socialni čut, razvito sposobnost komunikacije in empatije. Je prilagodljiv, potrpežljiv in vzdržljiv, s smislom za povezovanje velikega števila informacij in sposobnostjo analize in sinteze ter samostojnega odločanja. Rad se stalno izobražuje, je odgovoren in samokritičen. 

Pogoji dela:

Homeopat je popolnoma usposobljen zdravnik, ki je v triletnem podiplomskem izobraževanju pridobil teoretična in praktična znanja ter veščine iz homeopatije. Delo zahteva odlične psihofizične zmogljivosti in visoko stopnjo koncentracije. Homeopat lahko dela v zasebni ambulanti, v izjemnih primerih pa tudi na domu pacienta. Redno delo poteka ob delavnikih v dopoldanskem in popoldanskem času. Vsak delovni dan ali pa samo ob določenih dnevih ima homeopat tudi ure za telefonske konzultacije s pacienti. Posebnih nevarnosti in poškodb pri delu ni.

Delovni pripomočki:

Homeopat pri svojem delu uporablja knjige o zdravilih ter repertorije, v katerih so za posamezne simptome našteta homeopatska zdravila, ki te simptome povzročajo pri zdravem človeku oziroma jih odpravljajo pri bolniku. Uporablja tudi računalnik in običajno zdravniško opremo ter pisarniške pripomočke.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano izobrazbo doktorja medicine in opravljeno triletno usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj iz homeopatije.
  • Zna povezovati homeopatska znanja in veščine z znanji in veščinami šolske medicine.
Pripravljen je deliti svoje znanje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: