Dimnikar

dimnikar pri delu

Kaj delavec običajno dela:

  • čisti in ometa vse vrste dimnikov in  kurilniških naprav;
  • s čiščenjem skrbi za večjo požarno varnost in obenem prispeva k čistejšemu okolju, sodeluje pri plinifikaciji, postavitvi kurilnih naprav in dimnikov, prav tako nadzira pravilno delovanje naštetih naprav;
  • izžiga saje ter pripravlja material za mazanje glinastih peči in oblaganje smolnatih površin dimovodov;
  • ugotavlja podpih in navzočnost ogljikovega dioksida v dimnih kanalih in v stanovanjskih prostorih, odkriva vzroke za nepravilno odvajanje dima in plinov;
  • izvaja varstvo pred požarom, varstvo ljudi pred zadušitvijo in zastrupitvijo, varčevanje z energijo in varstvo zraka pred onesnaženjem.

Osebnostne lastnosti:

Dimnikar je komunikativen, prijazen do ljudi in ima smisel za red in natančnost.

Pogoji dela:

Od padca z višine do poškodbe nog in rok so nevarnosti, ki grozijo dimnikarju. Zaradi vpliva različnih vremenskih razmer in nenehnega stika s sajami, z dimom in s plini je delo zdravju škodljivo, vendar z natančnim ravnanjem ter upoštevanjem varstva pri delu, osebno higieno ter nošenjem zaščitnih sredstev (delovna obleka, oglavnica, ustna ruta, maska, usnjene in azbestne rokavice ter varnostni pas) se nevarnostim pri delu večinoma lahko izogne.

Delovni pripomočki:

Dimnikar svojega dela ne more opravljati brez številnega orodja, pribora in zaščitnih sredstev. Poleg ročnega dimnikarskega orodja uporablja merilne naprave za ugotavljanje jakosti podpiha, aparate za izžiganje, naprave za odkrivanje napak v dimniku, naprave za oblaganje dimnikov in prebijanje dimniških sten, za odkrivanje zamašenih dimnikov ter za ugotavljanje sajavosti kurilnih naprav. Vsa orodja in tudi naprave mora pravilno in strokovno vzdrževati. Pri delu uporablja tudi pomožni material, in sicer pesek, apno, glino, špirit, petrolej, nafto in butan.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano poklicno srednješolsko izobrazbo.
  • Ima vozniški izpit B-kategorije.
  • Obvlada osnove dimnikarstva, osnove konstrukcij dimnikov in dimovodnih naprav.
  • Seznanjen je s temeljnimi predpisi o organizaciji in opravljanju dimnikarske službe, predpisi iz preventivne higiene, s predpisi o požarni varnosti, s pravilnikom o uporabi tekočih plinov in izvedbi gradbenih objektov na potresnih območjih ter s temeljnim zakonom o varstvu pred požarom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: