Čevljar

čevljar

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje, popravlja, obdeluje in sestavlja obutev vseh vrst (čevlji, škornji, copati, ortopedska obutev in druga obutev) kot samostojni podjetnik in izdelovalec obutve po meri;
  • izdeluje posamezne sestavne dele ali obutev vseh vrst kot končni izdelek v serijski proizvodnji, in sicer kot izdelovalec vzorcev, pripravljavec tehničnih pripomočkov, prevzemalec usnja, pripravljavec materialov po krojnih nalogih, pripravljavec programiranih strojev in nastavljalec orodja, kot vodja manjših strokovnih skupin ter kot kontrolor fazne proizvodnje ali končne kontrole.

Osebnostne lastnosti:

Čevljar je samostojen, samoiniciativen in inovativen. Stalno se strokovno izpopolnjuje ter spremlja modne trende v oblačilni in obutveni industriji, nove materiale, delovne naprave in postopke izdelovanja obutve.

Pogoji dela:

Vpliv kemikalij, vibracij in ropota na delo ni problematičen, ker so na voljo zaščitna sredstva. Pri delu so možni vrezi, useki ali vbodi igel in drugih orodij ali materialov (žebljički), zato mora biti čevljar pri delu zbran in upoštevati navodila za varno delo. Za dela, ki so na posebnem seznamu varstva pri delu, so potrebni redni zdravniški pregledi. Delo čevljarja poteka v zaprtem prostoru, zelo pomembna je splošna in ožja osvetljenost delovnega mesta. Delo poteka sede in stoje, drža telesa je upognjena, utrujajoča je tudi velika intenzivnost dela. Uporaba lepil, barvil in drugih kemikalij lahko povzroči alergije kože ali dihal, ki ni nevarna, je pa moteča.

Delovni pripomočki:

Čevljar pri svojem delu v manjšem podjetju uporablja maloštevilne in univerzalne stroje. V srednjih in večjih podjetjih uporablja zelo izpopolnjene stroje vse do programirane procesne linije. Poleg strojev je zelo pomembno značilno čevljarsko orodje (kopita, sekala, noži, igle in vodila), poleg mehansko enostavnih strojev in orodij pa delovni proces vedno pogosteje usmerjajo računalniki. Delovni pripomočki za izdelavo obutve so številni: od usnja, gume, lesa, tekstila in umetnih materialov do lepil, kovinskih okraskov, okovja, sukancev, barv, lakov in čistil. Delovna dokumentacija je odvisna od organiziranosti podjetja, povsod pa so pomembni dokumenti, kot so mere stopal, tehnična dokumentacija, krojne šablone, tržna dokumentacija izdelka in navodila za delo in varnost.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo.
  • Je ročno in splošno telesno spreten ter v dobri psihofizični kondiciji.
  • Dobro razlikuje barve in like.
  • Dobro vidi in sliši.
  • Je natančen, vesten, urejen, ustvarjalen, gospodaren in prilagodljiv.
čevljarjevo orodje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: