Cevar

cevar vari cev

Kaj delavec običajno dela:

  • polaga načrtovane cevovode
  • pripravlja, obdeluje, meri, zarisuje, reže, brusi in vrta različne cevne elemente in dele
  • v skladu s tehnično dokumentacijo spaja cevne elemente in jih z varjenjem sestavlja.

Osebnostne lastnosti:

Imeti mora dobre psiho-fizične sposobnosti in smisel za delo v skupini. Zaželena je natančnost, dobra prostorska predstavljivost in orientacija na različnih lokacijah.

Pogoji dela:

Cevar svoje delo pogosto opravlja na terenu v zaprtih ali odprtih prostorih. Dela stoje, pogosto menja položaj telesa, se obrača, pripogiba, občasno dela tudi na dvignjenih mestih. Dela samostojno ali v skupini. Nevarnostim, ki jih lahko sprožijo delovni postopki varjenja, rezanja, brušenja in vrtanja, se lahko izogne z doslednim upoštevanjem navodil varstva pri delu. 

Delovni pripomočki:

Delo poteka na osnovi načrta, ki ga cevar preuči in v skladu z njim izbere vrstni red delovnih postopkov. Uporablja različne vrste cevi in cevnih priključkov, orodje, stroje in priprave za merjenje, zarisovanje, rezanje, brušenje, vrtanje in varjenje.
Pri delu uporablja zaščitno opremo: delovno oblačila, rokavice, zaščitne čevlje, zaščito za oči in po potrebi čelado.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna uporabljati načrte.
  • Pozna izometrije cevnih vodov, zna rokovati z orodji, stroji in napravami.
  • Pozna postopke izračuna osnovnih elementov cevovoda, obdelave, sestave in montaže cevnih vodov ter varstva pri delu.
spajanje cevi
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: