Naslovna stran priročnika
21. 01. 2022
Novice

KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST

Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje

V okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 je na pobudo Centra RS za poklicno izobraževanje in Centra arhitekture Slovenije v sodelovanju z uspešnimi in navdihujočimi posamezniki ter vidnimi strokovnjaki z različnih področij nastal priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST, Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje, ki bo mladim na kreativen način pomagal pri odkrivanju njih samih, njihovih lastnosti, spretnosti in želja. Priročnik skozi igro omogoča seznanitev s poklici, ki bodo gradili svet prihodnosti, in s spretnostmi, ki bodo pomembne za uspešno zaposlovanje. V priročniku so predstavljene tudi delavnice za osnovne šole, ki so zasnovane izkustveno, s čimer poudarjamo vrednote ročnega dela in navdih za njihovo sodobno interpretacijo.  

S priročnikom in delavnicami želimo spodbujati pomen neformalnega znanja, edinstvene lastnosti in potenciale posameznika, nove načine interdisciplinarnega sodelovanja ter željo po preseganju utečenih poti pri odločanju o poklicni poti. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.