Znanstveno - raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper