Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Center za usposabljanje varnostnega osebja