Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška