Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Vertical Tabs

O šoli

Naša šola nosi ime po rojaku, slikarju in grafiku Venu Pilonu.Ima pomembno mesto med srednjimi šolami in je prepoznavna v domačem okolju in tudi širše po dobrih učnih rezultatih in pozitivni in ustvarjalni šolski klimi.

Zgodovina šole

Korenine ima v povojni nižji gimnaziji. V več kot 50 letih je izšolala generacije strokovnjakov, izobražencev, ki živijo v naši skupnosti in zunaj naših meja. Programskih sprememb je bilo v preteklih letih veliko: pomanjkanje dijakov je narekovalo uvajanje novih programov in ukinjanje prejšnjih - gimnaziji so se pridružili tudi poklicni programi: živilec, gradbinec, šivilja krojač, konfekcijski modelar in nazadnje še predšolska vzgoja

Šola danes

 Danes je na šoli okrog 600 dijakov na dveh programih - gimnaziji in predšolski vzgoji. Imamo dovolj prostora za delo v eni izmeni. V našem dijaškem domudobijo nastanitev vsi ki jo potrebujejo.

 Na šoli poučuje 80 učiteljev in drugih pedagoških delavcev

Vizija šole

Trudimo se, da učencem, ki postanejo naši dijaki,

  • izpolnimo njihova pričakovanja,
  • jim damo najboljšo možno izobrazbo za nadaljnje izobraževanje in poklic
  • razvijamo njihove interese.
  • prizadevamo razvijati pozitivno in vključujočo šolsko klimo,
  • in kulturo dobre skupnosti, od katere je odvisno dobro počutje in uspešno delo dijakov.
  • omogočamo in spodbujamo sodelovanje med dijaki in sodelovanje med učitelji.
  • Naš skupen uspeh je v veliki meri odvisen tudi od podpore staršev.
Prometne posebnosti: 

Ugodne so prometne povezave v smeri Nove Gorice in Ljubljane, urnik je v večji meri prilagojen vozačem in domskim dijakom. Šolski avtobusi zjutraj dijake pripeljejo na parkirišče ob šoli. Avtobusna postaje je 200 metrov oddaljena od šole.

Kje smo: 

Naslov

Cesta 5. maja
12
5270
Ajdovščina
T: 
05 366 4110
F: 
05 366 4120