Srednja šola tehniških strok Šiška

Vertical Tabs

O šoli

Od poklica, ki ga izbirate, pričakujete, da bo omogočil zaposlitev, zanimivo delo in želeni življenjski standard. Taka izbira je zahtevna naloga, saj je potrebno poznati možnosti izpolnjevanja pričakovanj tudi v prihodnosti.

Mehatronika, elektronika, elektroenergetika, računalništvo, solarna tehnika... so področja tehnike, na katerih temelji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj sodobne družbe. Prodor računalniško podprtih tehnologij v industrije vseh vrst, telekomunikacije, promet, storitvene dejavnosti, svet zabave... je nedojemajoče hiter in odpira možnosti neslutenih razsežnosti.

Srednja šola tehniških strok Šiška je razvojno naravnana in na potrebe sodobnega okolja odzivna šola.  Programsko je konsolidirana  na dolgi rok in mladim nudi jasno pot do aktualnih in perspektivnih poklicev. Poklici SŠTS Šiška so aktualni tudi za dekleta.

Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 • elektrikar (triletni program z možnostjo nadaljevanja na PTI programu),
 • računalnikar (triletni program z možnostjo nadaljevanja na PTI programu),
 • tehnik mehatronike (štiriletni program),
 • elektrotehnik (dvoletni PTI program po končanem triletnem izobraževanju),
 • tehnik računalništva (dvoletni PTI program po končanem triletnem izobraževanju).

Z vsebinami in načinom dela, kot je npr. timsko projektno delo, ki je blizu naravi dela v poklicu, dijak pridobi pri osebnostnih lastnostih, kot so:

 • odnos do dela in kakovosti,
 • samozavest, samostojnost, iniciativnost in ustvarjalnost ter
 • odgovornost, podjetnost in sposobnost timskega dela.

 Prednosti vpisa na našo šolo:

 • veliko praktičnega pouka v sodobno opremljenih specialziranih učilnicah za elektroniko, energetiko, računalništvo, mehatroniko in robotiko;
 • smo edina šola v Sloveniji s sodobnim instalacijskim poligonom ter profesionalno in didaktično zasnovano omrežno sončno in vetrno elektrarno;
 • dijaki pridobijo veliko praktičnega znanja, sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki so potrebne pri opravljanju poklica;
 • veliko timskega dela;
 • možnost sodelovanja pri različnih raziskovalnih dejavnostih in projektih;
 • šola razvija in izvaja program solarne tehnike.

Poklici, za katere izobražujemo na naši šoli, so deficitarni, so že danes zelo iskani in orientirani v bodočnost, zato je možnost pridobitve štipendije v času zaposlitve po šolanju praktično zagotovljena.

Prometne posebnosti: 

Do nas lahko pridete z MPP številka 8 in 3, ali z vlakom (postaja Litostroj).

Kje smo: 

Naslov

Litostrojska cesta
51
1000
Ljubljana
T: 
telefon: 01 513 36 00
F: 
faks: 01 513 36 10