Srednja šola Slovenska Bistrica

Vertical Tabs

O šoli

"Na srednji šoli so mi končno dovolili, da sem to, kar sem, najstnik z vsemi svojimi slabimi in dobrimi lastnostmi. In ker so profesorji v meni vedno iskali znanje in ne neznanje, ker so me vzpodbujali, da sem se pričel ukvarjati s stvarmi, za katere si še mislil nisem, da sem zanje vsaj malo nadarjen, sem postal uspešen dijak ... S svoje srednje šole odhajam kot zmagovalec. Vlila mi je toliko samozavesti, da me vsaj v mojih študijskih letih noben poraz ne bo spravil na kolena ..." Mitja Tomažič, 4. C

Cilji šole

 • Temeljne razvojne usmeritve šole:
 • razvijanje kakovostnega pouka,
 • razvijanje kulture dobre skupnosti,
 • opremljanje učnega okolja z učili in informacijsko tehnologijo,
 • sodelovanje z okoljem in razvijanje novih partnerstev

Razvoj šole

Prve pobude za ustanovitev samostojne srednje šole v občini Slovenska Bistrica segajo v začetek 90-ih let, in sicer s pobudo za uvedbo gimnazijskega programa.

Razlogi:

 • izboljšanje izobraževalnih in socialno-kulturnih dejavnikov okolja,
 • zmanjšati oddaljenost do najbližje srednje šole (prej od 25 do 55 km),
 • manjši stroški šolanja za starše,
 • prihranek časa ter bolj domače in preglednejše okolje za dijake

Začetek delovanja šole: septembra 1999 na začasni lokaciji na Partizanski 22.

Ustanoviteljica: Vlada RS (financiranje celotnega dela šole, investicija).

Soustanoviteljica: Občina Slovenska Bistrica (usposobitev prostora za začetek delovanja, kritje stroškov najemnin do končane novogradnje, komunalno opremljeno zemljišče in finančni prispevek k investiciji v skupni vrednosti približno 10 %).

Obseg dejavnosti šole:

 • šolsko leto 1999 - 2000: 120 dijakov, 4 oddelki, 8 zaposlenih
 • šolsko leto 2000 - 2001: 253 dijakov, 8 oddelkov, 17 zaposlenih;
 • šolsko leto 2001 - 2002: 390 dijakov, 12 oddelkov, 31 zaposlenih;
 • šolsko leto 2002 - 2003: 463 dijakov, 15 oddelkov, 40 zaposlenih;
 • šolsko leto 2003 - 2004: 563 dijakov, 19 oddelkov, 45 zaposlenih; uvedba programa splošna gimnazija;
 • šolsko leto 2004 - 2005: 597 dijakov, 22 oddelkov, 52 zaposlenih;
 • šolsko leto 2005 - 2006: 650 dijakov, 24 oddelkov, 64 zaposlenih;
 • šolsko leto 2006 - 2007: splošna gimnazija - uvedba športnega oddelka.
Kje smo: 

Naslov

Ulica dr. Jožeta Pučnika
21
2310
Slovenska Bistrica
T: 
02 843 20 70
F: 
02 818 06 01