Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad