Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Avtošola Ježica