Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola

Vertical Tabs

O šoli
»Mi se ne prilagajamo spremembam, ustvarjamo jih«.

Javni zavod Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET Ljubljana) izvaja dejavnosti srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih na Enoti za izobraževanje odraslih.

V zavodu ŠC PET Ljubljana so organizirane tri organizacijske enote:

  • Srednja tehniška in strokovna šola s programoma ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij,
  • Višja strokovna šola s programoma ekonomist za pridobitev strokovnega naziva dipl. ekonomist in telekomunikacije za pridobitev strokovnega naziva inž. telekomunikacij,
  • Enota za izobraževanje odraslih s programi formalnega izobraževanja: ekonomski tehnik (SSI, PTI, PT), tehnik elektronskih komunikacij (SSI), elektrikar in administrator (SPI) ter nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za pridobitev poklica osvetljevalec, oblikovalec osvetljave in teletržnik, ter s programi neformalnega izobraževanja: certificirani programi UŽU in tečaji za odrasle (angleščina, nemščina, računalništvo, slovenščina za tujce).
Kje smo: 

Naslov

Celjska ulica
16
1000
Ljubljana
T: 
01 234 24 54
F: 
01 234 24 41