Šolski center Velenje, Gimnazija

Vertical Tabs

O šoli

Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se z maturo. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje dijakinj/dijakov ob zaključku gimnazijskega programa. Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na vse univerzitetne študijske programe.

Na Gimnaziji Velenje izobražujemo v naslednjih programih:

  • gimnazija
  • gimnazija (športni oddelek)
  • umetniška gimnazija - likovna smer
  • umetniška gimnazija - glasbena smer
  • umetniška gimnazija - glasbena smer (interdisciplinarno izobraževanje)
  • maturitetni tečaj

 

Prometne posebnosti: 

Gimnazija se nahaja v središču mesta Velenje. Vzgojno-izobraževalno dela poteka na različnih lokacijah, in sicer na Trgu mladosti - v stavbi A, program Umetniške gimnazije (smer glasba) v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, pouk risanja in slikanja za vse dijake Umetniške gimnazije (likovna smer) pa v ateljeju v kletnih prostorih stavbe B.

Kje smo: 

Naslov

Trg mladosti
3
3320
Velenje
T: 
03 896 06 48
F: 
03 896 06 60