Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

Vertical Tabs

O šoli

Na Elektro in računalniški šoli izobražujemo na področjih elektrotehnike, računalništva in mehatronike:

  • v programu srednjega strokovnega izobraževanja: Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike;
  • v programih srednjega poklicnega izobraževanja: Elektrikar in
  • v programu poklicno-tehniškega izobraževanja: Elektrotehnik.

To so področja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje.S tradicijo 50-letnega izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje in dobre medsebojne odnose.

Od šolskega leta 2008/2009 izobražujemo po prenovljenih programih, katerih prednost je v dobrih povezavah šole in podjetij, sodelovanje med teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, povezavi strokovnih vsebin in splošno-izobraževalnih predmetov, usposabljanje v podjetjih v času rednega izobraževanja ter številnih izbirnih dejavnostih dijakov. Pomemben doprinos h kakovosti izobraževanja daje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki predstavlja enega izmed najsodobnejših izobraževalno-tehnoloških parkov v Slovenije in EU.

Vključujemo se tudi v evropske izmenjave dijakov in učiteljev ter tako omogočamo pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj že v času šolanja. Pridobljena znanja in izkušnje vam bodo dobra podpora za hitro vključitev v delovno okolje, zagotovo pa boste dobili tudi dobro popotnico za nadaljnje šolanje.

Ponosni smo na številne uspehe naših sedanjih ter bivših dijakov in mnogi so izvrstni strokovnjaki. Skupaj z vami si bomo prizadevali, da boste uspeli tudi vi. Če boste ob tehtanju izzivov in možnosti ugotovili, da vidite svoje interese na navedenih področjih, vas vabimo, da se nam pridružite.

Si želite ustvariti dobre temelje za uspešno poklicno kariero? Pri teh premišljevanjih in odločitvah smo vam pripravljeni pomagati. Veliko šol je, poklicev in možnosti in zato so tovrstne odločitve vse zahtevnejše. Obiščite nas, da se vam lahko predstavimo. Veseli bomo vašega obiska. Srečno!

Prometne posebnosti: 

Elektro in računalniška šola  se nahaja v središču mesta Velenje. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na dveh lokacijah, in sicer pouk splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka na Trgu mladosti, v stavbi C (ali rumeni šolski stavbi, kot ji radi rečemo), praktično izobraževanje pa na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (na MIC-u), na Koroški cesti 62 a, ki je 2 km oddaljen od ŠC Velenje, a je za prevoz z lokalnim avtobusom poskrbljeno v skladu z urnikom.

 

Kje smo: 

Naslov

Trg mladosti
3
3320
Velenje
T: 
03 896 06 00
F: 
03 896 06 60