Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola