Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

Vertical Tabs

O šoli

Poslanstvo Šolskega centra Šentjur

je izobraževanje dijakov in študentov v srednješolskih in višješolskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre in druge zainteresirane ter sodelovanje v razvojnih projektih.

Vizija Šolskega centra Šentjur

je postati šolski center, ki z različnimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju na področju subregije Kozjansko in Obsotelje ter širše celjske in drugih regij, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov želimo postati pomemben dejavnik razvoja.

Vrednote Šolskega centra Šentjur

so znanje, inovativnost, zaupanje, vztrajnost.

Šolski center Šentjur je zavod z dvema organizacijskima enotama Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo.

Kmetijska šola v Šentjurju je med najstarejšimi v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1909 kot prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji. Leta 1930 je bila ustanovljena gospodinjska šola, njen ustanovitelj pa je bil takratni župan in glasbenik Gustav Ipavec. Do septembra leta 1997 se je šola imenovala Srednja vrtnarska, kmetijska in gospodinjska šola Celje, s septembrom 1997 smo postali samostojna šola, naš naziv pa je bil: Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur. Danes se imenujemo Šolski center Šentjur.

Danes se lahko dijaki na ŠC Šentjur, Srednji poklicni in strokovni šoli izobražujejo za naslednje poklice:

 • mehanik kmetijskih in delovnih strojev, 
 • kmetijsko - podjetniški tehnik,
 • kmetijsko - podjetniški tehnik(PTI), 
 • živilsko - prehranski tehnik,
 • živilsko - prehranski tehnik (PTI),
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi, 
 • slaščičar
 • pek
 • naravovarstveni tehnik.

Na Višji strokovni šoli so naslednji višješolski študijski programi:  

 • Upravljanje podeželja in krajine -naziv Inženir kmetijstva in krajine (redni in izredni študij)
 • Živilstvo in prehrana - naziv Inženir živilstva in prehrane (redni in izredni študij)
 • Naravovarstvo – naziv Inženir naravovarstva (redni in izredni študij)
 • Gostinstvo in turizem – naziv Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu (redni in izredni študij).
Kje smo: 

Naslov

Cesta na kmetijsko šolo
9
3230
Šentjur
T: 
03 746 29 00
F: 
03 746 29 20