Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica

Vertical Tabs

O šoli

Gimnazija Ilirska Bistrica deluje kot dislocirana enota, organizirana v sklopu Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna. Gimnazija Ilirska Bistrica ima svoje prostore v prijetnem, mirnem okolju, na robu mesta in v bližini drugih izobraževalnih ustanov, javnih zavodov in organizacij (Glasbena šola Ilirska Bistrica, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica…). S svojim delovanjem je začela v šolskem letu 2004/05. Prva generacija je štela 46 dijakov dveh gimnazijskih oddelkov. Tako je v šolskem letu 2007/08 maturirala prva generacija dijakov, ki se je izobraževala po programu splošne gimnazije. V šolskem letu 2009/10 se je poleg programa gimnazija začel izvajati srednješolski strokovni izobraževalni program tehnik računalništva, za katerega so se na ožjem in širšem območju pokazale večje potrebe. V šolskem letu 2012/13 je maturirala prva generacija dijakov, ki se je izobraževala po tem strokovnem programu.

V šolskem letu 2015/16 je na Gimnaziji Ilirska Bistrica vpisanih 172 dijakov (91 dijakov v programu tehnik računalništva in 81 dijakov v gimnazijskem programu). Dijaki večinoma prihajajo iz občine Ilirska Bistrica, nekaj dijakov ima stalno prebivališče v občini Hrpelje-Kozina, nekaj dijakov pa prihaja iz postojnske in pivške pa tudi logaške občine.

Dijakom nudimo paleto obšolskih dejavnosti, krožkov, projektov, šol v naravi, mednarodnih izmenjav in strokovnih ekskurzij. Vse našteto v povezavi s kvalitetnim izobraževanjem, prinaša vidne rezultate naših dijakov. Dijakom omogočamo  osebno rast, jih pripravljamo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavljamo spodbudno okolje za oblikovanje svobodnega in samostojnega posameznika. Udejanjamo temeljno vrednoto sodobne družbe – znanje. Naš cilj je v izrabi prednosti, ki jih ponuja in zahteva racionalizirana majhnost naše šole in se kažejo v odprtosti, fleksibilnosti in uvajanju sodobnih načinov poučevanja. Zaradi soodvisnosti subjektov učnega procesa želimo tako našim dijakom kot tudi zaposlenim zagotoviti možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju našega družbenega okolja.

Naslov

Ulica IV. armije
1
6250
Ilirska Bistrica
T: 
05 711 11 13
F: 
05 711 11 12