Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

Vertical Tabs

O šoli

Zakaj SPLŠ?

  • šola z veliko izbirnostjo izobraževalnih programov
  • šola strokovnih, zanimivih in praktičnih programov
  • šola učiteljev s posluhom za posameznika
  • šola, ki aktivno sodeluje s svojim okoljem
  • šola, ki dijaku ponuja veliko dodatnih izzivov

Strojna, prometna in lesarska šola je enota Tehniškega šolskega centra Nova Gorica  z največjim številom izobraževalnih programov. Učenci, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje imajo kaj izbirati; izobražujemo na področjih strojništva, lesarstva, avtoservisne dejavnosti, mehatronike in logistike. Tu najdejo program zase dijaki z različnim predznanjem ali sposobnostmi, saj izobražujemo v nižjem in srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju. Število dijakov se v zadnjih letih giblje okrog sedemsto v do trideset oddelkih.
Dijaki so naše bogastvo. Ukvarjamo se s posameznikom, delo prilagajamo njegovim potrebam. Dve svetovalni delavki svetujeta dijakom, strokovni sodelavci pa nudijo dodatno učno pomoč. Sodelujemo z različnimi institucijami, kjer dijaki s težavami delajo po prilagojenih programih.

Prenova izobraževalnih programov nas je v zadnjih letih spodbudila k aktivnejšemu sodelovanju s podjetniškim okoljem v regiji. Dijaki v času izobraževanja opravljajo praktično usposabljanje z delom, kar pestri izobraževanje in jih že v času šolanja aktivno usposablja za delo. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula in tako snujemo programe in usmeritve, ki bodo našim dijakom še bolj koristile v domačem okolju. S podjetniškim okoljem snujemo skupne projekte, z aktivno vlogo učiteljev in dijakov razvijamo inovativne izdelke. Tak način dela bogati dijake, šolo kot celoto in krepi njeno vlogo v družbi.
Veliko pozornost posvečamo promociji šole. Učenci osnovnih šol in njihovi starši se udeležujejo tehniških dni, dni odprtih vrat, informativni dni. Pogosto gostujemo na osnovnih šolah, kjer informiramo, osveščamo, ponujamo storitve izvajanja tehniških aktivnosti. Tako se naši potencialni dijaki in njihovi starši seznanjajo s poklici, za katere izobražujemo. S tem jih spodbujajo k razmišljanju o tem, kaj v življenju želijo doseči in jim tako lajšamo težko odločitev o nadaljnjem izobraževanju. 

Želimo jim, da bi jim uspelo najti poklic in delo svojih sanj.

Prometne posebnosti: 

Šola se nahaja v centru mesta. Vhod v šolo je na Erjavčevi ulici 4a, za HIT-ovo poslovno stavbo. Šola je značilne "čokoladno rjave" barve. V neposredni bližini šole sta avtobusna postaja, želežniška postaja je od šole oddaljena 10 minut hoje. Mestni avtobus je brezplačen.

Naslov

Cankarjeva ulica
4
5000
Nova Gorica
T: 
05 3308702
F: 
05 3308774