Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola

Vertical Tabs

O šoli

Zakaj k nam

Smo šola, kjer so ljudje vedno na prvem mestu. Zato spodbujamo spoštovanje in dostojanstvo, prizadevamo si razvijati dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na kulturi komunikacije in zaupanju, spoštujemo posameznika, njegovo drugačnost in enkratnost, prizadevamo si dosegati dobre učne uspehe in dati našim dijakom kvalitetno znanje, vsakemu dijaku želimo omogočiti, da razvije svoje sposobnosti, se osebnostno oblikuje in dozori v sposobnega, odgovornega in srečnega človeka.

Vizija

Z dobrimi medsebojnimi odnosi, ustvarjalnostjo in sodelovanjem med vsemi udeleženci, ustvarjamo pogoje za kvalitetno izobraževanje.

Poslanstvo

Poslanstvo Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica je:

 • kvalitetno izobraževati mladino in odrasle na področju programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in strokovnega gimnazijskega programov skladu s cilji izobraževanja Republike Slovenije,
 • regijskemu in lokalnemu prostoru zagotoviti ustrezno izobražene kadre, ki bodo pripravljeni na izzive hitro spreminjajoče se družbe,
 • udeležencem srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega poklicno tehniškega izobraževanja potrditi poklicno odločitev in negovati poklicno motivacijo,
 • razviti sodelovalno poučevanje in sodelovalno učenje ter krepiti medsebojno komunikacijo,
 • vključevati se v lokalne, nacionalne in mednarodne projekte z namenom spoznavanja in razumevanja različnih načinov dela in življenja ter sprejemanja izobraževalne, kulturne in gospodarske raznolikosti
 • lokalnemu prostoru ponuditi različne oblike vseživljenjskega učenja, s kvalitetno organiziranimi programi izobraževanj iz različnih področij..

Vrednote

Naše vrednote so:

 • poštenost in dostojanstvo
 • samostojnost in medsebojno sodelovanje
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na kulturi komunikacije in zaupanju
 • spoštovanje posameznika, njegove drugačnosti in enkratnosti
 • dobri učni uspehi in kvalitetno znanje v rednem in izrednem izobraževanju
 • razvijanje sposobnosti in potencialov posameznika, kar mu bo omogočilo postati odgovorna in zadovoljna oseba.
Kje smo: 

Naslov

Cankarjeva
10
5000
Nova Gorica
T: 
05 335 86 00
F: 
05 335 86 21