Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica