Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško