Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola