Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje

Vertical Tabs

O šoli

Na Strojni šoli izobražujemo v programih na področju strojništva in mehatronike:

  • v programu srednjega strokovnega izobraževanja: Strojni tehnik;
  • v programih srednjega poklicnega izobraževanja: Avtoserviser, Mehatronik operater, Oblikovalec kovin-orodjar, Instalater strojnih instalacij;
  • v programu nižjega poklicnega izobraževanja: Pomočnik v tehnoloških procesih in
  • v progra mih poklicno-tehniškega izobraževanja: Strojni tehnik,  Avtoservisni tehnik in Tehnik mehatronike.

To so področja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje. S tradicijo 50-letnega izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje, ki jih odlikujejo dobri medsebojni odnosi.

Od šolskega leta 2008/2009 izobražujemo po prenovljenih programih, katerih prednost je v dobrih povezavah šole in podjetij, sodelovanje med teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, povezavi strokovnih vsebin in splošno-izobraževalnih predmetov, usposabljanje v podjetjih v času rednega izobraževanja ter številnih izbirnih dejavnostih dijakov. Pomemben doprinos h kakovosti izobraževanja daje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki predstavlja enega izmed najsodobnejših izobraževalno-tehnoloških parkov v Slovenije in EU. Vključujemo se tudi v evropske izmenjave dijakov in učiteljev ter tako omogočamo pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj že v času šolanja. Pridobljena znanja in izkušnje vam bodo dobra podpora za hitro vključitev v delovno okolje, zagotovo pa boste dobili tudi dobro popotnico za nadaljnje šolanje.

Ponosni smo na številne uspehe naših sedanjih ter bivših dijakov in mnogi so izvrstni strokovnjaki. Skupaj z vami  si bomo prizadevali, da boste uspeli tudi vi. Če boste ob tehtanju izzivov in možnosti ugotovili, da vidite svoje interese na navedenih področjih, vas vabimo, da se nam pridružite.

Si želite ustvariti dobre temelje za uspešno poklicno kariero? Pri teh premišljevanjih in odločitvah smo vam pripravljeni pomagati. Veliko šol je, poklicev in možnosti in zato so tovrstne odločitve vse zahtevnejše. Obiščite nas, da se vam lahko predstavimo. Veseli bomo vašega obiska. Srečno!

Prometne posebnosti: 

Strojna šola  se nahaja v središču mesta Velenje. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na dveh lokacijah, in sicer pouk splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka na Trgu mladosti, v stavbi B (ali rdeči šolski stavbi, kot ji radi rečemo), praktično izobraževanje pa na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (na MIC-u), na Koroški cesti 62 a, ki je 2 km oddaljen od ŠC Velenje, a je za prevoz z lokalnim avtobusom poskrbljeno v skladu z urnikom.

Kje smo: 

Naslov

Trg mladosti
3
3320
Velenje
T: 
03 896 06 00
F: 
03 896 06 60