Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Vertical Tabs

O šoli

Na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje izpopolnjujemo znano, raziskujemo neznano.

Izobražujemo za zelo široko paleto poklicev, s področja strojništva, geotehnike oz. rudarstva in okoljevarstva, ki so zelo iskani in cenjeni. V sodelovanju z gospodarstvom izobraževalne programe dopolnjujemo in bogatimo z najsodobnejšimi vsebinami in znanji. Programi so zanimivi, saj si z njimi lahko pridobite nova znanja in kompetence, okrepite delovne navade, ob tem pa ohranite razigranost in vedoželjnost.

Možnosti izobraževanja na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje:

  • v programu srednjega strokovnega izobraževanja: Strojni tehnik, Geotehnik, Okoljevarstveni tehnik;
  • v programih srednjega poklicnega izobraževanja: Avtoserviser, Mehatronik operater, Strojni mehanik, Oblikovalec kovin-orodjar, Inštalater strojnih inštalacij, Geostrojnik rudar;
  • v programih poklicno-tehniškega izobraževanja: Strojni tehnik, Geotehnik, Avtoservisni tehnik;
  • v programu nižjega poklicnega izobraževanja: Pomočnik v tehnoloških procesih.

To so področja izobraževanja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje. S tradicijo 60-letnega izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje in dobre medsebojne odnose.

Od šolskega leta 2008/2009 izobražujemo po prenovljenih programih, katerih prednost je v dobrih povezavah šole in podjetij, sodelovanje med teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, povezavi strokovnih vsebin in splošno-izobraževalnih predmetov, usposabljanje v podjetjih v času rednega izobraževanja ter številnih izbirnih dejavnostih dijakov. Pomemben doprinos h kakovosti izobraževanja daje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki predstavlja enega izmed najsodobnejših izobraževalno-tehnoloških parkov v Slovenije in EU. Vključujemo se tudi v evropske izmenjave dijakov in učiteljev ter tako omogočamo pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj že v času šolanja.

Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in učnih delavnicah, praktično usposabljanje pa pri delodajalcih, ki se vse bolj zavedajo, da mladih strokovnjakov močno primanjkuje.

Z uspešnim šolanjem boš pripravljen na življenje, boš konkurenčen in zaposljiv v gospodarstvu ali v obrtni dejavnosti, lahko pa se boš vključil tudi v nadaljnje izobraževanje.

Vsi na šoli si prizadevamo za delovno, kreativno in prijazno vzdušje. Športne in kulturne dejavnosti, zdravo življenje, raziskovanje in mednarodna mobilnost so pomemben del življenja na šoli. Šola je tudi prostor medsebojnega spoštovanja, prostor, kjer se gradijo dobri odnosi, ki temeljijo na spoštljivi komunikaciji med učitelji, dijaki in starši. Ponosni smo na številne uspehe naših sedanjih ter bivših dijakov in mnogi so izvrstni strokovnjaki.

Skupaj z vami si bomo prizadevali, da boste uspeli tudi vi. Sreča je izbrati poklic in delo, ki te veseli.

Vabimo vas, da se nam pridružite pod »zeleno barvo mavrice znanja« pri izpopolnjevanju znanega in raziskovanju neznanega.

 

Prometne posebnosti: 

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje se nahaja v središču mesta Velenje. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na dveh lokacijah, in sicer pouk splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka na Trgu mladosti, v stavbi B (ali rdeči šolski stavbi, kot ji radi rečemo), praktično izobraževanje izobraževalnih programov področja geotehnike oz. rudarstva pa na Premogovniku Velenje.

Kje smo: 

Naslov

Trg mladosti
3
3320
Velenje
T: 
03 896 06 16
F: 
03 896 06 60
Kdo smo: 

Peter ROZMAN, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 896 06 16
E-pošta: peter.rozman@scv.si