Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Vertical Tabs

O šoli

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (bivša Vrtnarska šola Celje), nekoč edina tovrstna šola v Sloveniji in najstarejša institucija za področje cvetličarstva in okrasnega vrtnarstva pri nas, ima 70-letno tradicijo. Njene nekdanje dijakinje in dijaki danes krojijo modne trende v floristiki in vrtnem oblikovanju ter nosijo dobro ime šole tudi preko meja naše domovine.

V preteklih  letih smo pričeli z uvajanjem prenovljenih programov s področja hortikulture, ki pomenijo povsem nov pristop k poučevanju in učenju ter vključevanju povsem novih vsebin v prenovljene kurikule. Na ta način vpeljujemo nove trende na področje izobraževanja mladih cvetličarjev, vrtnarjev, hortikulturnih in aranžerskih tehnikov ter inženirjev hortikulture in snovalcev vizualnih komunikacij in trženja.
 
Šola na ta način vedno bolj prehaja na področje oblikovanja zunanjih in notranjih prostorov. Tako na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 • Cvetličar (srednje poklicno izobraževanje - SPI) izobraževanje traja 3 leta. Program je primeren za oba spola. V izobraževanje se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program. Program se konča z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh izpitnih enot: pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno projektno delo. Delo cvetličarja: ureja in aranžira okrasne rastline, rezano cvetje, za različne priložnosti, aranžira darila, s cvetjem aranžira večnamenske dvorane, poslovne prostore, prodaja rezano cvetje, lončnice ter cvetlične izdelke.

Možnost zaposlitve: v lastni cvetličarni, v cvetličarnah in darilnih butikih, v arboretumih in vrtnih centrih, v protokolarnih objektih, v zdraviliščih in turističnih ustanovah.

CVETLIČARJI POVEZUJEJO CVETJE, BARVE IN OBLIKE V ESTETSKE CVETLIČNE VEZAVE.

 • Vrtnar (srednje poklicno izobraževanje - SPI) Izobraževanje traja 3 leta. Program je primeren za oba spola. V izobraževanje se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program. Program se konča z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh izpitnih enot: pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno projektno delo.

Delo vrtnarja: vzgaja sadike, izvaja oskrbo rastlin med rastjo, prideluje zelenjavo, zelišča, dišavnice, cvetje, grme, drevesa, pripravlja rastline za prodajo, ureja in zasajuje, oblikuje in oskrbuje parkovne površine, zelenice, vrtove, grobove, postavlja zaprte grede, plastenjake.

Možnost zaposlitve: v vrtnarijah, drevesnicah, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih, v protokolarnih objektih, v zdraviliščih in turističnih ustanovah, v podjetjih za urejanje okolja, možnost samozaposlitve.

VRTNARJI UREJAJO BIVALNI IN POSLOVNI PROSTOR TER KRAJINO.

 • Hortikulturni tehnik (srednje strokovno izobraževanje - SSI in poklicno tehniško izobraževanje - PTI), Izobraževanje traja 4 leta. Program je primeren za oba spola. Priporočamo ga učencem, ki so v osnovni šoli brez težav dosegali boljši učni uspeh, ki se radi učijo in želijo študij nadaljevati. Pomembno je, da ima kandidat veselje do dela z rastlinami in naravo, prostorsko orientacijo, smisel za oblikovanje, aranžiranje in dekoriranje. Program se konča s poklicno maturo.

Dijak se nauči:

 • načrtovati, organizirati in voditi dela v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • poiskati možnosti in priložnosti za zaposlitev v vrtnarstvu oz. hortikulturi,
 • uporabljati načela trajnostnega razvoja,
 • promovirati in tržiti vrtnarske, cvetličarske in hortikulturne proizvode in storitve,
 • spoznati logistiko in logistične modele v hortikulturi,
 • spoznati tehnologije v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • sooblikovati in urejati kulturno in urbano krajino ter ohranjati naravno krajino,
 • oblikovati bivalni in poslovni prostor s cvetjem,
 • oblikovati in urejati okolje z rastlinami.

Izbirnost  nudi dijakom  posamezne izbirne  module: Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami ali Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem ali Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine ali Tehnologija v hortikulturi.

Delo hortikulturnega tehnika: usposobi se za delo v vseh panogah vrtnarske in cvetličarske proizvodnje, opravlja zahtevnejša tehnična dela v vrtnarstvu in cvetličarstvu, organizira, vodi  in nadzoruje delo v vrtnarijah, rastlinjakih, drevesnicah, sodeluje pri demonstracijskih poskusih, organizira prodajo semenskega blaga, sadik, vrtnin, parkovnih rastlin, izvaja zasaditve vrtov, zelenic in parkov.

Možnosti zaposlitve: v vrtnarijah, drevesnicah, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih, v protokolarnih objektih, v zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah, možnost samozaposlitve.

HORTIKULTURNI TEHNIKI S STROKOVNIM NAČRTOVANJEM SPREMINJAJO BIVALNO KULTURO.

 • Aranžerski tehnik (srednje strokovno izobraževanje - SSI) Izobraževanje traja 4 leta. Program je primeren za oba spola. Pomemben je smisel za oblikovanje, razvite ročne spretnosti in veselje do likovne ustvarjalnosti.

Delo aranžerskega tehnika: ureja in dekorira izložbene in druge razstavne prostore, objekte za različne namene, dekorira notranjost večjih nakupovalnih središč, načrtuje in izvaja ekonomsko propagando, načrtuje pospeševanje prodaje, oblikuje plakate, zaščitne znake, celostne grafične podobe.

Možnost zaposlitve: v trgovini, turizmu, na razstaviščih, sejmih, protokolarnih objektih, v cvetličarnah, darilnih butikih, kot samozaposlitev v ekonomski propagandi, samostojno grafično oblikovanje.

ARANŽERSKI TEHNIKI Z LIKOVNIM IZRAŽANJEM IN SPRETNIMI ROKAMI USTVARJAJO DOMISELNE DEKORACIJE PROSTORA.

Izvajamo tudi višješolski študijski program Inženir hortikulture (VSŠ), ki je namenjen vsem tistim, ki si želijo pridobiti znanja o oblikovanju okolja in prostora, tako zunanjega, kot tudi notranjega bivalnega prostora na višji ravni. Izvajamo tudi nov program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. V izobraževalni program se lahko vpiše dijak, ki je uspešno zaključil splošno oz. poklicno maturo ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izobraževanje traja dve leti.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 (KT) po sistemu ECTS.

Študenti Hortikulture lahko izbirajo 4 večja izbirna področja, in sicer:

 • Tehnologija hortikulturnih rastlin
 • Krajinsko vrtnarstvo
 • Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami
 • Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami

ŠTUDENTI PRI SVOJEM DELU VNAŠAJO NOVE KREATIVNE IDEJE V PROSTOR IN OKOLJE.

Prometne posebnosti: 

Šola se nahaja 2 km pred mestom Celje (Medlog). Izvoz Celje - zahod, če se peljete po AC iz Ljubljane v smeri Maribora. Nato vas pot pelje mimo treh krožišč in že ste na stari cesti Žalec - Celje, kjer se peljete prav mimo šole. Opazili boste ograjo, ki se razprostira okrog šolskega parka. Na koncu ograje je na vaši desni (če prihajate iz smeri Žalca) tabla, ki vas bo usmerila do šole. V kolikor se peljete iz centra mesta Celja morate pred lipovim drevoredom, ki je na samem začetku parka zaviti levo in že ste pred šolo.

Kje smo: 

Naslov

Ljubljanska cesta
97
3000
Celje
T: 
03 428 59 00
F: 
03 428 59 09