MINERVA, inštitut za spodbujanje razvoja osebnosti, OE Višja šola