Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina