Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Vertical Tabs

O šoli

Šola je organizirana kot enovit javni zavod in izvaja:

  • srednješolski program UMETNIŠKA GIMNAZIJA,
  • programe osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja na naslednjih lokacijah:

GLASBENA IN BALETNA ŠOLA CENTER (Matična šola), na poslovnem naslovu Mladinska ulica 12, 2000 Maribor z dislociranim oddelkom v Šentilju (OŠ Šentilj, Mladinska ulica 13, Šentilj), v podružnični šoli Tabor (Metelkova 58, Maribor, telefon: 02 333 82 50, 02 333 82 52) z dislociranimi oddelki:

  • Ruše (Falska cesta 15, Ruše), telefon: 02 661 58 71,
  • Selnica ob Dravi (OŠ Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, Selnica ob Dravi),
  • Lovrenc na Pohorju, (OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, Lovrenc na Pohorju) in,
  • Rače (OŠ Rače, Grajski trg 1, Rače),

v podružnični šoli Lenart v Slovenskih Goricah (Trg svobode 7, Lenart), Telefon: 02 655 62 40 z dislociranim oddelkom Cerkvenjak (OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 34, Cerkvenjak).

Kje smo: 

Naslov

Mladinska ulica
12
2000
Maribor
T: 
02 228 72 80
F: 
02 228 72 88
Kdo smo: 

Helena Meško

Ravnateljica

Telefon: 02 228 72 80

E-mail: info@konservatorij-maribor.si

Nina Bošnjak

Svetovalna služba

Telefon.: 02 228 72 87

E-mail: nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si