Izobraževalni zavod HERA, Višja strokovna šola Enota Kočevje