Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem

Vertical Tabs

O šoli

Na okljuku reke Krke in pod Trdinovimi Gorjanci se nahaja gospodarsko, industrijsko in izobraževalno središče Dolenjske. To je t. i. MESTO SITUL ali Novo mesto. Med mnogimi izobraževalnimi ustanovami svoje bogato strokovno znanje razdaja tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, , ki je tradicijo poučevanja začela že 25. 10. 1961, ko je okrajna gospodarska zbornica ustanovila

Poklicno gospodinjsko šolo Novo mesto. Sedež je imela v stavbi sindikalnega doma na Društvenem trgu. Sledila je selitev v sedanji Jakčev dom in preimenovanje v Šolski center za gostinstvo Novo mesto. Ob 600-letnici Novega mesta, ki je potekala leta 1965, je šola odprla Restavracijo Breg in Gostišče na Trgu. V slednji dijaki še danes opravljajo del praktičnega izobraževanja. Na današnjo lokacijo se je šola preselila jeseni l. 1983. Naslednje leto je bil dodan prizidek z dvema učnima kuhinjama in dvema učilnicama strežbe. Danes šolo obiskuje okoli 350 dijakov, ki jih poučuje okoli 30 učiteljev. Je ena izmed desetih gostinsko-turističnih šol, ki pokriva precej široko geografsko področje (Grosuplje, Bela in Suha krajina in del Posavja). V letošnjem šolskem letu je bilo razpisanih kar 8 programov: gostinska dela – kuhar, gostinska dela – natakar, gostinska dela – kuhar/natakar, gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik, gastronomija in turizem, gastronom-hotelir in gastronomija. V izteku je program turistični tehnik. Šola je v slovenskem prostoru zelo prepoznavna, predvsem zaradi sodelovanja v različnih projektih.

Že nekaj let se izvajata projekta Odprta šola in Zdrava šola, dijaki pa se aktivno vključujejo in sodelujejo pri različnih tekmovanjih. Naj omenim gostinsko-turistični zbor (kjer sodelujejo tako gostinski kot tudi turistični tehniki), tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Mladi za turizem, Turistična tržnica, Cankarjevo tekmovanje, tekmovanja iz znanja angleškega in nemškega jezika, matematike ter mnoga druga. Glavna dejavnost šole je vsekakor izobraževanja, vendar pa se trudimo tudi za vzgojo. Dijaki naše šole bodo delali v poklicih, kjer bodo nenehno v stiku z ljudmi. Ravno zato pripisujemo velik pomen bontonu, prijaznosti in razgledanosti.

Kje smo: 

Naslov

Ulica talcev
3
8000
Novo mesto
T: 
07 332 15 27
F: 
07 373 16 31