Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Vertical Tabs

O šoli

Kmetijska šola Grm je začela z izobraževanjem za potrebe kmetijstva v gradu Grm leta 1886. Izobražuje za potrebe kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in živilstva.

In sicer izobražuje za atraktivne poklice s področja kmetijstva, hortikulture (vrtnarstva in cvetličarstva), živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma in v programu biotehniške gimnazije. Center ima lastno posestvo v obsegu 250 ha in lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem, ki je preoblikovano v medpodjetniški izobraževalni center. Namen medpodjetniškega izobraževalnega centra je praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov šole za vse programe in usmeritve in ima vlogo za kompetenčno učenje pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, okoljevarstva, rekreacije in športa. Šolsko posestvo je razdeljeno na delovišča, na njive, travnike in pašnike, sadovnjak, vinograd, drevesnico, gozd, goveji hlev, konjski hlev, ovčji hlev, čebelnjak, rastlinjak, golf igrišče. Ima razvito vso potrebno infrastrukturo in je organizirano na različne dejavnosti kot kmetije, ki so primerne za družino, npr. reja krav molznic, reja mladega goveda, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo in predelava sadja. Nekatere dejavnosti so organizirane tako, da omogočajo učenje za organizacijo dodatnih in dopolnilnih dejavnosti kot so cvetličarstvo, čebelarstvo, pletarstvo, obdelava lesa, strojne storitve, prodaja mleka na domu (mlekomat)… Na njivskih površinah potekajo poskusi krompirja, žit in koruze, prav tako gojimo na njivskih površinah tudi zelenjavo, tako na prostem kot v zavarovanih prostorih. Pomembno področje postaja ekološka pridelava (ovčereja in del vrtnarstva).

Kmetijstvo: Kmetijsko podjetniški tehnik, Gospodr na podeželju, Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Hortikultura: Hortikulturni tehnik, Vrtnar, Cvetličar

Živilstvo: Slaščičar

Naravovarstvo: Naravovarstveni tehnik

Tehniška gimnazija: Biotehniška gimnazija

Kje smo: 

Naslov

Sevno
13
8000
Novo mesto
T: 
07 393 47 18
F: 
07 393 47 10