Gimnazija Tolmin

Vertical Tabs

O šoli

Že med vojno, še bolj pa takoj po njej, so stekle priprave za ponovno delovanje učiteljišča. Spomladi 1946. leta je začelo z delom. Veliko potrebo po učiteljih takoj po vojni je ta ustanova vse do leta 1968, ko je prenehala delovati, uspešno zadovoljevala. Vrzel, ki je nastala z ukinitvijo učiteljišča, je bila z ustanovitvijo gimnazije leta 1963 zapolnjena. Od tedaj, pa vse do 1983. leta je delovala gimnazija splošne in pedagoške smeri. V sedemdesetih letih - od 1973. leta dalje - je ob gimnaziji delovala tudi ekonomska srednja šola. Od 1975, ko se je začelo usmerjeno izobraževanje v pedagoškem programu - prva faza, se je tradicija pedagoškega izobraževanja nadaljevala. To je veljalo tudi v času usmerjenega izobraževanja od 1981 do 1989. Potreba po gimnazijskem programu je bila vedno večja. V šolskem letu 1987/88 je bil uveden naravoslovno-matematični program, ki je zapolnil vrzel, ki je nastala po opustitvi podobne smeri v pedagoškem programu. V okviru srednje šole je potekalo občasno izobraževanje kovinarjev in gostincev. Oba programa sta se izvajala kot dislocirana oddelka TŠC Nova Gorica in SGTŠ Izola. V šolskem letu 1989/90 sta bila kot predhodnica gimnazijskemu programu na novo uvedena dva oddelka splošnoizobraževalne smeri naravoslovno-matematičnega programa. V letu je bil 1990 ponovno uveden program gimnazija, ki ga izvajamo še danes. Gimnazija je, skupaj z dijaškim domom in občino, bila pobudnik in začetni organizator uvajanja stalnega izobraževanja na IV. stopnji za gostinski poklic. Prva generacija učencev se je v ta program vpisala v šolskem letu 1993/94. Po izpeljanih začetnih aktivnostih je gostinski program prevzela v koncesijo Agencija Tolminska k.d. V začetku leta 1994 je gimnazija ob rednem gimnazijskem programu začela izvajati programe izobraževanja odraslih. Konec leta 1994 je bil v gimnazijskem delu športne dvorane odprt fitness center. V letu 1996 je stekla povezava v Internet.

Kje smo: 

Naslov

Dijaška ulica
12
5220
Tolmin
T: 
05 381 12 30
F: 
05 38 81 535