Gimnazija Poljane

Vertical Tabs

O šoli

Visoka kakovost vzgojno-izobraževalnega dela Gimnazija Poljane že dolgo slovi kot ena najboljših slovenskih gimnazij. Čeprav jo je šolska tradicija še najbolj povezala s tujimi jeziki, upravičuje svoj sloves z visoko kakovostjo pouka vseh predmetov, kar dokazujejo rezultati naših dijakov ob koncu šolskega leta in pri maturi. Vsako leto je povprečna maturitetna ocena poljanskega dijaka visoko nad državnim povprečjem in tudi po številu zlatih maturantov je naša šola vedno med prvimi v državi.

Humanistična programska naravnanost pomeni poudarek na učenju humanističnih predmetov, predvsem tujih jezikov. Po njihovi ponudbi in kakovosti poučevanja je naša šola upravičeno na prvem mestu. Pri nas se poučujejo angleščina kot prvi tuji jezik, latinščina na začetni in nadaljevalni stopnji, na začetni stopnji pa kot drugi tuji jezik nemščina, španščina, francoščina, italijanščina in ruščina. Dijaki v oddelkih klasične gimnazije se lahko uče tudi stare grščine. Fakultativno poleg vseh teh jezikov poučujemo še arabščino. Na državnih tekmovanjih v znanju tujih jezikov se naši dijaki vsako leto uvrščajo na najvišja mesta.

Posebna programska značilnost Gimnazije Poljane je klasična gimnazija, ki je z obveznim poukom latinščine in svojo široko izbirnostjo najbolj jezikovno usmerjena izmed vseh gimnazijskih programov. Tudi pri učenju klasičnih jezikov, predvsem latinščine, imamo dolgoletno in uspešno tradicijo. Prav zato smo postali prva državna gimnazija s tem programom.

Bili smo tudi med prvimi, ki so se odločili za napovedovanje pisnega in ustnega ocenjevanja znanja. Sistematično smo ga razvijali in danes je del našega šolskega vsakdana. Knjižnica Slovenska vzorčna šolska knjižnica na Poljanah se ponaša s posebej bogatim fondom starih in novih knjig. V letu 2000 je bila razširjena in prenovljena, tako da je dijakom na voljo miren kotiček za pripravo na pouk in raziskovalno delo v čitalnici, več računalnikov z dostopom do medmrežja ter večja multimedijska učilnica.

Kje smo: 

Naslov

Strossmayerjeva ulica
1
1000
Ljubljana
T: 
01 433 73 45
F: 
01 231 96 50