Gimnazija Novo mesto

Vertical Tabs

O šoli

Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij. Gimnazijski program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.

Poleg pouka dijakom ponujamo številne dejavnostih, v katerih lahko razvijajo svoje specifične interese, umetniško ustvarjajo, raziskujejo ter bogatijo svoje znanje. To jim ob splošni izobrazbi omogoča dodaten razvoj na izbranem področju.

Na šoli se trudimo ustvarjati prijazno ustvarjalno okolje, ki temelji na zaupanju in sodelovanju. Napredek vsakega posameznika in skrb za dobre medsebojne odnose sta naši osnovni vodili pri ustvarjanju pogojev za dobro počutje in uspešnost vseh dijakov.

Naslov

Seidlova cesta
9
8000
Novo mesto
T: 
07 371 85 00
F: 
07 371 85 31