Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Vertical Tabs

O šoli

Gimnazija Ljutomer je razpoznavna šola v slovenskem merilu in ena izmed tistih, ki dijakom ne ponuja zgolj formalnega znanja, ampak jim z dodatnimi aktivnostmi pomaga pridobivati izkušnje ter razvijati sposobnosti in veščine, potrebne za nadaljnje izobraževanje. V šolskem letu 2014/15 bomo izvajali štiri gimnazijske in dva oddelka programa predšolske vzgoje.

Mlade, ki se odločajo za GFML, najbolj pritegne veliko število različnih dejavnostih:  tekmovanja na vseh predmetnih področjih, glasbeno in likovno ustvarjanje, gledališka in novinarska dejavnost, slovenska in angleška debata, bralna značka, prostovoljno delo, tabori in mednarodne izmenjave v okviru projektov (npr. COMENIUS, Model evropskega parlamenta), raziskovalne naloge, športna tekmovanja, tečaji tujih jezikov (npr. španščine, francoščine), različne ekskurzije, terenski projekti in na koncu seveda maturantski izlet. Zavedamo se, da za marsikatero družino plačilo ekskurzij predstavlja velik strošek, zato so od š. l. 2013/14 obvezne ekskurzije brezplačne za vse dijake. Program predšolske vzgoje dodatno popestrijo projekti, v katerih se dijaki preizkušajo v lutkarstvu, plesni in glasbeni ustvarjalnosti in na drugih umetniških področjih.

Profesorji, ki na šoli poučujejo, so zelo aktivni pri motiviranju in usmerjanju mladih, hkrati pa izjemno strokovni in s svojim dodatnim znanjem in izkušnjami, tudi iz tujine, nudijo dijakom največ.

Šola je izjemno dobro opremljena z najsodobnejšo računalniško opremo, laboratoriji in vajalnicami, pouk pa velikokrat poteka tudi multimedijsko.

Prav tako se prilagajamo dijakom, ki imajo poleg šolskih še druge obveznosti oziroma se udejstvujejo na drugih športno-kulturnih področjih (statusi). Uvedli smo tudi nivojski pouk (osnovna in poudarjena raven) pri tujih jezikih (angleščina, nemščina) in matematiki, ki odlično dopolnjuje in nadgradi ali pa pomaga počasneje oziroma enostavneje in z dodatno razlago usvojiti učne vsebine; na tak način teče tudi priprava na maturo v četrtem letniku. V tretjem letniku pa ponujamo še dodatne ure naravoslovja, ki so namenjene raziskovalnemu delu dijakov. Na šoli izvajamo tudi program DSD (Deutsche Sprachdiplom), ki dijakom omogoča nadaljevanje šolanja v tujini oz. večje možnosti zaposlitve v nemško govorečih deželah.

Smo tudi umetniško in športno aktivni: pri nas delujejo pevski zbor, gledališka, filmska, radijska in televizijska dejavnost, vsako leto sestavimo ekipe za specifične športne panoge (nogomet, odbojka, rokomet …), likovniki večkrat poslikajo šolske hodnike, dijake navdušuje tradicionalni kulturni maraton, preko katerega širimo svoj izobraževalno in kulturno naravnan ustvarjalni duh v širše okolje. Na tradicionalnih Miklošičevih dnevih gostimo vedno več strokovnjakov in drugih gostov. Vsakoletni mednarodni debatni turnir, poleg stalnih evropskih udeležencev, privabi tudi goste s širnega sveta (npr. Korejce, Američane, Katarce). Prav tako smo že vrsto let gostitelji raznih mednarodnih izmenjav in srečanj. Vse to in še več pridno beležimo na lastnem spletnem portalu www.gfml.si, kjer vas čaka bogat multimedijski center s številnimi reportažami o delu ter utripu naše šole.

Ponašamo se tudi s sodobno telovadnico in polno založeno šolsko knjižnico. Dijakom je na voljo še prostorna jedilnica oz. večnamenski prostor, imamo namreč dobro urejen sistem malice, kjer lahko dijaki izbirajo celo med dvema oz. tremi jedilniki. Prav tako nudimo urejen garderobni prostor, t. i. »dijaška soba«, ki je opremljena z računalniki, televizijo in drugo zabavno elektroniko pa je namenjena medsebojnemu druženju in nemotenemu delovanju dijaške skupnosti.

Na podlagi večletnih bogatih izkušenj z izvajanjem »evropskih oddelkov« je program gimnazije dodatno obogaten. S poudarjeno evropsko dimenzijo, pri pouku angleščine in nemščine sodelujejo učitelji naravni govorci, dijaki se vključujejo v programe mednarodnega sodelovanja, delo je zasnovano projektno in interdisciplinarno.

Že ustaljeni projektni tedni se izvajajo v obeh – v gimnazijskem in v programu predšolske vzgoje, ki je že prenovljen z različnimi praktičnimi moduli. Poudarek je na medpredmetnih povezavah in timskem poučevanju. V okviru projektnih tednov pouk poteka tudi izven šole, več je raziskovanja in eksperimentiranja ter navsezadnje druženja s sošolci.

V šolskem letu 2013/14 smo praznovali zavidljivo 50-letnico šole in 200-letnico Miklošičevega rojstva, ki smo ju primerno obeležili s številnimi slavnostnimi prireditvami ter srečanji z raznimi znanimi gosti, ki so gimnaziji namenili pohvalne besede in lepe misli. Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, je na Slavnostni akademiji dejal: »… ko sem v preteklih dneh spraševal po ministrstvu, da mi dajo kaj podatkov o Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, sem dobil nekaj izjemnega, kar dobim redko. Rekli so: ni finančnih problemov, ni organizacijskih problemov, ni statusnih problemov, gimnazija je takorekoč ideal vsakega ministrstva.« Predsednik RS, Borut Pahor, pa je dejal: »Zavest o pomenu šolanja se tudi danes v Ljutomeru oz. Prlekiji odraža v visoki kvaliteti gimnazije. Odlični uspehi pri maturi kažejo njeno nadpovprečnost. Ta se odraža, kasneje, v uspehu dijakov na univerzah.«

Na GFML torej šolski čas spretno načrtujemo in racionalno izrabimo. Naš cilj je, da pri dijakih razvijamo njihove talente in sposobnosti ter da tako pridobijo čim več znanja in izkušenj. Kvalitetno delo oplemenitimo z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, ki zagotovo doprinesejo k izjemnim vsakoletnim uspehom.

 

Prometne posebnosti: 

Ugodne železniške povezave v smeri Murska Sobota in šolski avtobusi v smeri Gornja Radgona, Lendava in Središče ob Dravi

Kje smo: 

Naslov

Prešernova ulica
34
9240
Ljutomer
T: 
02 585 87 00
F: 
02 585 87 20
Kdo smo: 

Zvonko Kustec

Ravnatelj

E-mail: zvonko.kustec@gfml.si

Telefon: 02 58 58 702

Franc Čuš

Pomočnik ravnatelja za gimnazijski program

E-mail: franc.cus@gfml.si

Telefon: 02 585 87 09

Barbara Špilak

Pomočnik ravnatelja za program predšolske vzgoje

E-mail: barbara.spilak@gfml.si

Telefon: 02 585 87 09

Tončka Balažic

Tajništvo

E-mail: toncka.balazic@gfml.si

Telefon: 02 58 58 700

Martina Domajnko

Svetovalna služba

E-mail: martina.domajnko@gfml.si

Telefon: 02 585 87 06