Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Vertical Tabs

O šoli

Zakaj bi postal dijak GESŠ Trbovlje?

Ker smo šola, kjer se učitelji zavedamo, da naše poslanstvo ni le IZOBRAŽEVANJE dijakov, pač pa tudi njihova VZGOJA. Na šoli skrbimo za DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE in vidimo vsakega dijaka kot UNIKATNO OSEBNOST.

Poleg znanja omogočamo:

 • izbiro jezikov na maturitetni ravni: ANGLEŠKI, NEMŠKI, FRANCOSKI,
 • možnost uspešnega združevanja šolanja in športa: ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE,
 • številne obšolske dejavnosti, s katerimi poskrbimo za vsestranski razvoj dijakov in za kakovostno preživljanje prostega časa: KEMIJSKI KROŽEK, NOVINARSKI KROŽEK, ŠPORTNE AKTIVNOSTI, PEVSKI ZBOR, DEBATA V ANGLEŠKEM JEZIKU, TEMATSKI VIKENDI (PEVSKI, MATEMATIČNI, NARAVOSLOVNI), PROSTOVOLJSTVO, TEHNIČNI KROŽEK, MEPI, GLEDALIŠKI ABONMA …,
 • EKSKURZIJE PO SLOVENIJI IN TUJINI  ter MEDNARODNE IZMENJAVE (tudi individualne),
 • spodbujanje PODJETNOSTI, SAMOINICIATIVNOSTI in RAZISKOVALNEGA DELA,
 • udejstvovanje v DIJAŠKIH PODJETJIH in aktivnostih FINANČNEGA OPISMENJEVANJA,
 • POMOČ pri učenju in premagovanju drugih težav: tutorstvo (pomoč starejših dijakov), konzultacije pri učiteljih, individualno svetovanje,
 • OPRAVLJANJE DELOVNE PRAKSE V TUJINI (ekonomski tehnik).

Na GESŠ Trbovlje bomo v šolskem letu 2017/2018 izvajali naslednje programe:

 • splošna gimnazija - 2 oddelka,
 • splošna gimnazija - športni oddelek - 1 oddelek,
 • ekonomski tehnik - 1 oddelek,
 • maturitetni tečaj - 1 oddelek.
Kje smo: 

Naslov

Gimnazijska cesta 10,
10
1420
Trbovlje
T: 
03 562 55 00
F: 
03 562 55 08