Gimnazija Bežigrad, Gimnazija

Vertical Tabs

O šoli

Na Gimnaziji Bežigrad gradimo svoje delo na dobri tradiciji, ki že več kot stoletje zaznamuje slovenski šolski prostor in jasno začrtuje njeno poslanstvo. V zadnjih dveh desetletjih smo v šolo poleg gimnazijskega programa pripeljali še program mednarodne mature in program mednarodne šole (za otroke tujcev), slovenski projekt Evropski oddelek, pa tudi ustanovili raziskovalno enoto in postali šola nacionalnega pomena za košarko.

Trudili smo se, da ustvarimo takšne pogoje dela, da so mladi lahko v polni meri izrazili svojo ustvarjalnost in talent in to v celi vrsti udejstvovanj: od dramskega področja (talent show, impro liga, plesna predstava), literarnega področja (več šolskih glasil in pesniških zbirk na leto, literarni večeri, kulturni multipraktik), glasbenega področja (pevski zbor, koncertni večeri), umetnostnem področju (kiparske in slikarske delavnice, razstave, ekskurzije), raziskovalnega področja (vrsta raziskovalnih nalog na vseh predmetnih področjih in to na šolski, mestni in državni ravni), področja tekmovanj iz najrazličnejših znanj (slovenski jezik – Cankarjevo priznanje, tuji jeziki – angleščina, nemščina, francoščina, matematika, logika, fizika, kemija, geografija, zgodovina, ekonomija, informatika), športnega področja (košarka, športni ples, odbojka, rokomet, tek, pohodništvo) pa do področja prostovoljnega socialnega dela. Dijakom smo tudi omogočili opravljanje nemške jezikovne diplome.

Vsako leto smo organizirali maturitetne ekskurzije za zaključne letnike, pa tudi kar nekaj naravoslovnih in športnih taborov. Ocenim lahko, da je klima, ki vlada na šoli, prijazna do dijakov. Pri dijakih učitelji iščejo znanje in prav zato je spraševanje napovedano, dijaki pa lahko svoje ocene tudi izboljšujejo.

Učitelji nudijo tudi veliko individulne pomoči dijakom, ki to pomoč iz utemeljenih razlogov potrebujejo. Vse to vodi do tega, da sta prehodnost iz letnika v letnik in zaključek šolanja praktično 100 %.

Seveda so tudi dijaki, ki se vpisujejo, med najbolj pridnimi in najsposobnejšimi, kar pa pomeni le, da je omenjeni rezultat samo bolj pričakovan. Dijaki so že vsa leta, kar obstaja matura, najuspešnejši v Sloveniji, pa tudi v programu mednarodne mature v samem svetovnem vrhu. Tudi na vseh tekmovanjih iz znanja ter na kulturnem in športnem področju dosegajo zavidljive rezultate na državni in mednarodni ravni. Vsako leto jih preko sto dosega eno od prvih treh mest.

Na šoli se bomo tudi v prihodnje trudili, da bo učiteljem omogočen stalen stik s stroko tako doma kot v tujini, še bomo izboljševali prostorske pogoje dela, predvsem pa bomo poskrbeli za to, da bodo dijaki v šolo prihajali po znanje, se v šoli dobro počutili, skratka, vseskozi se bomo zavedali, da šola obstaja zaradi otrok in ne obratno.

Kje smo: 

Naslov

Peričeva ulica
4
1000
Ljubljana
T: 
01 300 04 00
F: 
01 300 04 40