Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija

Vertical Tabs

O šoli

Tutorstvo

Za dijake z učnimi težavami imamo organizirano tutorstvo dijakov višjih letnikov, ki na podlagi lastnih izkušenj vodijo mlajše dijake.

Osebni pristop

Z osebnim pristopom do dijakov dosegamo za njih optimalne možne rezultate.

Vizija

Iz naše šole odhajajo široko izobražene, razgledane, kritične in humane osebnosti, z dobrim praktičnim znanjem in odličnimi temelji za nadaljnje izobraževanje, ki se rade vračajo na klepet s svojimi srednješolskimi profesorji.

Prometne posebnosti: 

 Šola se nahaja v centru mesta.

Kje smo: 

Naslov

Ulica talcev
3
8000
Novo mesto
T: 
07 393 32 60
F: 
07 393 32 80