DOBA VIR ZNANJA, Izobraževanje in usposabljanje d.o.o.