Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola