Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

Vertical Tabs

O šoli

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Združuje štiri enote, in sicer Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo ter Medpodjetniški izobraževalni center. V okviru izobraževalnih programov omogoča dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije ter gostinstva in turizma. V svoji trgovini KRUHarije in CURKnije na Ižanski cesti BIC Ljubljana ponuja slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravi v lastni pekarni in slaščičarni, kjer dijaki šole pridobivajo praktična znanja.  

Dijaki, ki se vpišejo na BIC Ljubljana, Živilsko šolo se lahko izobražujejo za naslednje poklice:

Izobraževalni programi:

  • Naravovarstveni tehnik (SSI)
  • Živilsko prehranski tehnik (SSI in PTI)
  • Slaščičar, pek, mesar (SPI)
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

Cilj je zdrava, čista in prijazna šola v okolju, v katerem ni kajenja, drog in alkohola; šola, na kateri se vedno kaj dogaja na kulturnem, športnem, naravoslovnem in zabavnem področju z ustvarjalnimi profesorji in dijaki; prijeten drugi dom, v katerem dijaki osebnostno zorijo in se pripravljajo za življenje in delo; visoka kakovost poučevanja s sodobnimi metodami in oblikami dela, visok nivo znanja in sodobna učna tehnologija; kvalitetni profesorji strokovno-teoretičnih in splošnoizobraževalnih predmetov; priznani in izkušeni mojstri, ki so dobri pedagogi, samoiniciativni in usmerjeni k novostim; biti center vsega novega v izobraževanju za poklice pek, slaščičar, mesar, pomočnik v biotehniki in oskrbi ter kvaliteten poklicni maturant, usmerjen v naravoslovno znanost. Šola dijakom nudi znanje za kvalitetnejše življenje. S kvalitetnima štiriletnima programoma in v dobrih pogojih želi ustanova izobraziti živilsko-prehranske in naravovarstvene tehnike, ki bodo sposobni na svojem  strokovnem področju in uspešni pri nadaljnjem študiju. Želja je, da bi dijaki tri- in dvoletnih programov s svojim znanjem, spretnostjo in inovativnostjo zadostili pričakovanju podjetij, podjetnikov in obrtnikov in se izkazali kot usposobljeni delavci na svojem strokovnih področjih.

Ravnateljica: mag. Tatjana Šček Prebil, prof., tatjana.scek@bic-lj.si

Svetovalna služba: Tanja Kek, dipl. soc. del., tanja.kek@bic-lj.si

Tajništvo: Aleša Drofenik Groznik, dipl. ekon., alesa.drofenik-groznik@bic-lj.si

Prometne posebnosti: 

Na Kolodvoru se usedemo na avtobus št. 9 in se peljemo proti centru dve postaji (do Name), kjer prestopimo na mestni avtobus št.3  in se z njim  mimo petih  postaj peljemo do Strelišča naDolenjski cesti . Tam izstopimo, prečkamo cesto in se sprehodimo nazaj do Karlovškega mosta, pred njim zavijemo desno pod most in pot nadaljujemo  levo po Ižanski cesti. Vijolično – rumena stavba desno je Živilska šola. Na zemljevidu je pot označena z rdečimi pravokotniki, dolžina je 4 km.  Prijeten sprehod pa je od glavnega kolodvora po Resljevi cesti do tunela, kjer obkrožimo Ljubljanski grad po desni (Streliška in Roška cesta), in reko Ljubljanico prečkamo čez Karlovški most kjer je desno od njega Živilska šola. Ta najkrajša pot je dolga cca. 2,5 km Na zemljevidu je ta pot označena  s pikami (…..)

Kje smo: 

Naslov

Ižanska cesta
10
1000
Ljubljana
T: 
+386 1 28 07 605
F: 
01 280 76 20