ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola