Zdrava prehrana otrok in mladostnikov

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Trajanje: 
Ure: 24
Kraj izvajanja: 
Ljubljana
Termin: 
; oktober 2014 ali april 2015
Potrebna izobrazba: 
Najmanj 3-letna poklicna šola;
Pogoj za vpis: 
Najmanj 3-letna poklicna šola, končana najmanj srednja poklicna šola s področja gostinstva, živilstva, gospodinjske storitve