Zdrava in dietna prehrana

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
drugo
Trajanje: 
Ure: 80
Kraj izvajanja: 
Ljubljana
Termin: 
; januar-februar 2015
Potrebna izobrazba: 
Najmanj 3-letna poklicna šola;
Delovne izkušnje: 
2 leti delovnih izkušenj
Psihofizične sposobnosti: 
primeren za delo v gostinstvu
Pogoj za vpis: 
Najmanj 3-letna poklicna šola, 2 leti delovnih izkušenj, primeren za delo v gostinstvu, končana najmanj 3-letna srednja poklicna šola - program gostinska dela-kuhar; gastronomske in hotelske storitve- gastronom/hotelir; gastronomka-hotelirka