Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Strokovni svet: 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
pomočnik / pomočnica v biotehniki
Trajanje: 
Letniki: 2
Kraj izvajanja: 
Ljubljana, Ižanska 10
Potrebna izobrazba: 
Najmanj 6 oz. 7 razredov osnovne šole;
Pogoj za vpis: 
Najmanj 6 oz. 7 razredov osnovne šole