Pek

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Strokovni svet: 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
pek / pekovka
Trajanje: 
Letniki: 3
Kraj izvajanja: 
Ljubljana
Potrebna izobrazba: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka;
Pogoj za vpis: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka