Mizar

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Strokovni svet: 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
mizar / mizarka
Trajanje: 
Letniki: 3
Kraj izvajanja: 
Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje
Potrebna izobrazba: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka;
Pogoj za vpis: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka