Mesar

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Strokovni svet: 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
mesar / mesarka
Trajanje: 
Letniki: 3
Kraj izvajanja: 
Ljubljana, Ižanska 10
Potrebna izobrazba: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka;
Pogoj za vpis: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka